Wzór umowy pożyczki prywatnej.

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór umowy pożyczki prywatnej. UMOWA POŻYCZKI W dniu …………….. w ………………………… pomiędzy ……………………………………, zam. ……………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr ………… wydanym przez ……………………. z datą ważności do …………………………… numer PESEL……………………….. zwanym dalej Pożyczkodawcą a …………………………….. zam. ……………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr ………… wydanym przez …………………………. z datą ważności do ………………. […]

Listopad 26, 2013 · admin · One Comment
Tags: , ,  · Posted in: Porady