Alfabet Zadłużonego – czyli jakie pojęcia zadłużony znać powinien?

alfabet zadłużonego

W każdej dziedzinie życia można przygotować swego rodzaju słownik pojęć, można to też nazywać alfabetem. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przygotować dla Was swego rodzaju “Alfabet Zadłużonego”, a więc wszelkiego rodzaju pojęcia, które każdy zadłużony powinien znać, a przede wszystkim rozumieć. Dlatego też, oprócz samych słówek, przypiszemy do nich również definicje. Ze szczególną starannością spróbujemy zrobić to językiem prostym i zrozumiałym dla wszystkich, bez zbędnych prawniczych zawiłości. W dalszej części postaramy się wyjaśnić także kilka podstawowych spraw, takich jak to, dlaczego każdy, nie tylko zadłużone osoby powinny znać podstawowe pojęcia finansowe.

zadłużenie

Dlaczego zadłużony powinien znać podstawowe pojęcia?

Zadłużenie — w dzisiejszych czasach jest to słowo, które przyprawia o ciarki, a w szczególności osoby bardzo młode wiekiem. Niechęć do korzystania z pożyczek i kredytów wynika ze świadomości tego, jak działa cały rynek finansowy, jakie to są koszty, z czym to się wiąże. Z kolei, zadłużenie wynika najczęściej z niewiedzy i nieświadomości dotyczącej rynku finansowego. 

Wiadome jest, że nawet osobom świadomym i dokładnie wyedukowanym w kwestii finansów osobistych może poślizgnąć się noga, jednak to najczęściej osoby nieświadome kosztów oraz ewentualnych konsekwencji najczęściej popadają w zadłużenie.

 

świadomość finansowa

Alfabet Zadłużonego — podstawowa kopalnia wiedzy.

 • A jak Aneks — to dokument, który uzupełnia poprzedzającą umowę o dodatkowe zapisy, takie jak wydłużenie okresu spłaty, zmianę oprocentowania, zmiany waluty.

 

 • A jak Automatyczna Spłata Kredytu — to swego rodzaju gwarancja dla podmiotu udzielającego kredyt, że kredytobiorca automatycznie będzie rozliczany z danej raty w konkretnej dacie. Automatyczne spłaty są również korzystne dla zapominalskich kredytobiorców.

 

 • B jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny — krajowa instytucja powołana za pomocą ustawy, głównym zadaniem BFG jest ochrona środków finansowych konsumentów, dotyczy to środków w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych.

 

 • B jak Biuro Informacji Kredytowej — inaczej BIK, czyli instytucja, której zadaniem jest prowadzenie bazy danych dotyczącej składanych wniosków kredytowych, historii spłaty otwartych i zamkniętych produktów kredytowych. Więcej o BIK możesz przeczytać na naszym forum kredytowe w sekcji Blog.

 

 • C jak Całkowity koszt kredytu — to połączenie wszystkich kosztów związanych z udzieleniem kredytu, zarówno kapitał, który dostaniesz, odsetki, a także prowizje jak i marża. Mówiąc w skrócie, to całość kwoty, jaką będziesz musiał zwrócić.

 

 • C jak Całkowita kwota kredytu — to kwota, jaka zostaje udostępniona Tobie, jako kredytobiorcy od instytucji finansowej.

 

 • D jak Debet na rachunku bieżącym — to możliwość wejścia w zadłużenie na konkretną kwotę pieniężną, debet jest zawsze ograniczony do pewnej kwoty.

 

 • E jak Egzekucja — w świecie finansowym czynność ta polega na przymusowym ściągnięciu należności, które kredytobiorca jest winien kredytodawcy.

 

 • F jak Finanse osobiste — to określenie dla wielu procesów, które skupiają się głównie na pozyskiwaniu, gromadzeniu oraz wydawaniu środków pieniężnych przez osobę fizyczną, czyli zwykłego obywatela.

 

 • G (tutaj czekamy na Wasze propozycje)

 

 • H jak Harmonogram spłat kredytu — to istotna informacja dla kredytobiorcy, określa każdą planowaną, przyszłą ratę spłaty zadłużenia. Informacje, jakie są zawarte w takim harmonogramie to data, kwota do spłaty, z podziałem na kapitał oraz odsetki, kwota do spłaty po każdej poszczególnej racie.

 

 • I jak Inflacja — to proces zmian w cenach w ogólnie pojętej gospodarce. Dotyczy ona zmian cen dóbr konsumpcyjnych (towarów i usług), nabywanych przez zwykłe gospodarstwo domowe, mierzy się ją za pomocą wskaźników cen.

 

 • (tutaj czekamy na Wasze propozycje)

 

 • K jak Kredyt — to środki pieniężne powierzane przez jedną ze stron, drugiej. Kredyt zawiera się na określony czas z określonymi warunkami kosztów, oraz określonymi warunkami spłaty.

 

 • L jak Limit transakcyjny — to ustalona kwota maksymalna lub liczba transakcji, którą można wykonać w danym okresie rozliczeniowym za pomocą karty, czy płatności internetowych.

 

 • M jak Marża — to nic innego jak faktyczny zarobek, a właściwie dochód instytucji finansowej, ponoszony przez kredytobiorcę na rzecz kredytodawcy.

 

 • N jak Niedotrzymanie terminu spłaty — sytuacja, w której kredytobiorca nie wywiązał się ze zobowiązania spłaty raty w konkretnym terminie wynikającym, chociażby z harmonogramu spłat.

 

 • O jak Okres kredytowania — to zakres dat, “od do”, najczęściej od momentu przekazania środków finansowych dla kredytobiorcy, do momentu spłacenia całego zobowiązania.

 

 • O jak Odsetki — to termin, który dodatkowo możemy podzielić na odsetki ustawowe, odsetki karne — wynikają najczęściej z faktu niewywiązywania się z terminowych spłat wcześniej określonych rat.

 

 • O jak Oszczędności — to nic innego jak środki finansowe, które udało się oszczędzić, zmniejszając wydatki “teraz”, by móc osiągnąć większe zyski w przyszłości.

 

 • P jak Poręczyciel — to osoba, która jest swego rodzaju gwarancją dla instytucji udzielającej kredyt, to osoba, która zobowiązuje się do spłaty zobowiązania finansowego danej osoby w razie gdyby pierwotny kredytobiorca nie był w stanie spłacać zobowiązania z różnych powodów.

 

 • P jak Prowizja — to wynagrodzenie za pomoc w pozytywnym uruchomieniu transakcji. w odniesieniu do kredytów dotyczy to wynagrodzenia banku, za obsłużenie i uruchomienie kredytu.

 

 • P jak Przewalutowanie — to nic innego jak zmiana jednej waluty na drugą, najczęściej z Polskich Złotych na inną, zagraniczną. W finansach dokonywane jest to najczęściej w związku z koniecznością pobrania opłaty manipulacyjnej.

 

 • R jak Raty — pojęcie najczęściej rozdzielane na dwa, raty malejące i równe. Raty, to schemat spłaty zaciągniętego długu, wymienione są w harmonogramie spłaty kredytu. Raty równe, jak sama nazwa wskazuje, są cały czas takie same przez okres spłaty, raty malejące, maleją, z każdą kolejną spłaconą ratą.

 

 • R jak RRSO — nazwa pełna to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to całkowity koszt, jaki ponosi osoba korzystająca z kredytu, czyli konsument. RRSO wyraża się w procentach, to część kwoty udzielonego kredytu, określony jako ponoszony całkowity roczny koszt. (Przykład: 1000 PLN na 12 miesięcy, oprocentowanie 8%, prowizja 1%, brak innych kosztów — RRSO na poziomie 10,35%)

 

 • S jak Stopa Procentowa — to nic innego jak procentowy wskaźnik, określający ilość pieniędzy, którą należy zapłacić za skorzystanie z pożyczonych pieniędzy. Stopa procentowa może być stała lub zmienna.

 

 • S jak Saldo rachunku — to nic innego jak aktualne środki finansowe zgromadzone na danym rachunku bankowym.

 

 • T jak Tabela opłat i prowizji — to nic innego jak swego rodzaju cennik określony przez instytucję finansową. Znajdziemy w nim informacje o koszcie poszczególnych operacji.

 

 • U jak Ubezpieczenie kredytu — takie ubezpieczenie, jako ubezpieczonego traktuje zawsze instytucję finansową. Ubezpieczenie to zawierane jest w celu zagwarantowania instytucji finansowej terminowego zwracania zaciągniętego kredytu.

 

 • U jak Umowa kredytu konsumenckiego — według przepisów jest to umowa, na mocy której udzielane są środki finansowej do kwoty maksymalnej 255 500 złotych. Umowa kredytu konsumenckiego jasno określa, że jest to kredyt niezabezpieczony na przykład hipoteką. Umowa to nic innego jak porozumienie dwóch stron odnośnie przekazania środków finansowych na konkretnych warunkach.

 

 • W jak Wniosek kredytowy — to zapytanie najczęściej pisemne, do instytucji finansowej, o udzielnie środków finansowych, w konkretnej kwocie, na konkretny okres czasu.

 

 • W jak Wyciąg z rachunku — to zestawienie wszelkich operacji na rachunku bankowym w konkretnych ramach czasowych. Najczęściej są to uznania oraz obciążenia na danych rachunku bankowym.

 

 • W jak Wynagrodzenie Netto/Brutto — to kwota pieniężną, jaką zarabia dany pracownik w określonym czasie i na warunkach określonych w umowie o pracę. Wynagrodzenie brutto — to kwota przed odliczeniem podatków i składek, wynagrodzenie netto — to kwota, która wypłacana jest na rachunek bankowy pracownika.

 

 • Z jak Zdolność kredytowa — to zdolność do spłaty zobowiązania na zasadach wnioskowanych we wniosku kredytowym. To jeden z podstawowych warunków udzielenia kredytu.

 

 • Z jak Zabezpieczenie kredytu — to pojęcie dość ogólne, które najczęściej oznacza formę gwarancji dla instytucji finansowej, że w razie niewypłacalności kredytobiorcy, będzie miała ona zapewniony zwrot wypłaconego kredytu (w postaci ubezpieczenia lub przedmiotu — ruchomości lub nieruchomości).

wiedza o finansach

Wiedza i świadomość finansowa to podstawa.

Słowem podsumowania chcielibyśmy zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach, świadomość finansowa, a także niezbędna, podstawowa wiedza na temat tego jak działają finanse osobiste, oraz tego jak o nie dbać, to fundamentalna kwestia. Dzięki temu będziemy mogli planować nasze wydatki, a także mieć świadomość tego, jak działa świat finansów, na co powinniśmy uważać, żeby nie wpaść w pętlę kredytową, popaść w długi. Dobre zarządzanie swoimi finansami to podstawa podstaw.

Jeśli uważasz, że zapomnieliśmy o jakiejś ważnej definicji w naszym Alfabecie Zadłużonego, śmiało daj nam znać w komentarzu, a na pewno uzupełnimy nasz wpis o Twoje propozycje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *